Śledź nas na:Pedagogika pracy - definicja

Pedagogika pracy to dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań są aspekty relacji: człowiek - wychowanie - praca.

Dyscyplina ta narodziła się na początku lat 70 (miało to związek z przygotowaniem młodzieży do sytuacji pracy). Przedmiotem badań pedagogiki pracy są problemy wychowania przez pracę, kształcenia politechnicznego, orientacji i poradnictwa zawodowego, doskonalenia ogólnego i zawodowego pracowników oraz problemy oświatowe i wychowawcze zakładu pracy (przedsiębiorstwa, firmy).Zobacz także