liczba prac 11

Pedagogika pracy
Pedagogika pracy - dział pedagogiki , którego przedmiotem badań jest praca ludzka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy, itp.

Pedagogika pracy , wykrystalizowała się jako dyscyplina pedagogiczna dopiero w latach siedemdziesiątych wieku XX. Związana jest nierozłącznie z ruchami społecznymi, szczególnie z zagadnieniami stosunku człowieka do pracy.
OpracowaniaChcesz być na bieżąco? Dodaj swój adres e-mail do newslettera!

Wpisz adres E-mail: